• image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image05
 • image07
 • image08
 • Current
 • thumb06
 • thumb01
 • thumb02
 • thumb03
 • thumb04
 • thumb07
 • thumb07

Sklep internetowy, działający pod adresem malowanaszuflada.pl, prowadzony jest przez firmę Malowana Szuflada - Piotr Stachura wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Mysłowice, nr NIP 2220452923, nr Regon 277724482, z siedzibą w Mysłowicach przy ul.Prusa 39/3

 1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej malowanaszuflada.pl.

 2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.

 4. Aby złożyć zamówienie w sklepie malowanaszuflada.pl, wybierz interesujące Cię pozycje, określ ilość sztuk, poprzez kliknięcie na pole "Do koszyka". Od tej pory po kliknięciu w ikonkę "Koszyk" w prawym górnym rogu serwisu będzie widoczna zawartość Twojego zamówienia. Jeśli chcesz zmienić zamówienie, na poziomie wirtualnego koszyka kliknij pole "Usuń" bądź "Opróżnij koszyk" i ponownie wybierz intersujące Cię produkty. Jeśli chcesz finalizować zakup kliknij pole "Przejdź dalej", uzupełnij formularz zamówienia danymi do wysyłki i kliknij pole "Zamawiam i płacę". Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w którym ceny produktów zostały nieprawidłowo naliczone.

 5. Kupujący przy każdym zakupie będzie proszony o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz adresu e-mail. Każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 6. Nie udostępniamy danych osobowych Kupującego podmiotom trzecim. Dbamy również o to, by dane te nie stały się obiektem działalności podmiotów rozsyłających niechcianą pocztę elektroniczną.

 7. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

 8. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich.

 9. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść stron www Sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.

 10. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 11. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.

 12. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w malowanaszuflada.pl, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przelewem - Po złożeniu zamówienia należy uregulować należność na następujące konto:
   Piotr Stachura
   Bank Pekao SA
   44 1240 4315 1111 0000 5300 2998

   W opisie przelewu proszę podać datę zamówienia.
   Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.

 13. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 8 dni roboczych, jednocześnie zastrzegamy sobie 14 dniowy okres realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od nas.

 14. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 15. *Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 16. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są farby mleczne i dodatki do farb, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 17. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego

 18. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 19. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.

 20. Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących w związku ze zwrotem wynikającym z winy Malowanej Szuflady będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.

 21. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin obowiązujący w Sklepie (dostępny na stronie internetowej www.malowanaszuflada.pl).

 22. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.

 23. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

 24. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu ze Sklepem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.